Vårt uppdrag Skriv ut

Erbjuda korttidsplatser

Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om korttidsplats. Korttidsplats är som regel upp till högst tre månader, längre vårdtider kan förekomma efter överenskommelse med ansvarig handläggare.

Vi kan erbjuda möjlighet till parboende. Tio av platserna är inriktade på demensvård.

Vi har tillstånd för verksamhet enligt socialtjänstlagen och anmälan om verksamhet enligt Hälso-och sjukvårdslagen till socialstyrelsen har gjorts.

Även privatpersoner utan kontakter med kommunen kan boka plats.

Vi upprättar en geneomförandeplan för den enskilde och följer upp regelbundet uppsatta mål samt medverkar vid bedömningar och vårdplaneringar.