Kompetens Skriv ut

Lång erfarenhet av korttidsboende

Hälso och sjukvårdskompetens finns upptill sjuksköterskenivå alla med erfarenhet av korttidsboende. Fysioterapeut finns tre dagar per vecka. Arbetsterapeut konsulteras varje vecka. Det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i verksamheten.

Vi följer riktlinjer för vårdsamverkan enligt VG-regionens direktiv.

Sjuksköterskorna har lång erfarenhet av korttidsboende och är vana att arbeta med såväl sociala som hälso- och sjukvårdsfrågor. Omvårdnadshandledning och handledning i rehabilterande arbetssätt ingår i sjuksköterskans uppdrag.