Målgrupp Skriv ut

Funktionshindrade och äldre i behov omsorg

Vår målgrupp är funktionshindrade och äldre personer som är i behov av vård och omsorg utanför det egna hemmet. Den största andelen personer som bor hos oss har beviljats bistånd av kommunen i form av korttidsboende. Det beslutet fattas av kommunens biståndshandläggare.

Vi tar även emot personer som tar direktkontakt med oss. Dessa personer står själva för kostnaderna för vistelsen.

Korttidsboende beviljas bland annat då behov av något an följande föreligger; träning och rehabilitering efter sjukhusvård, avlastning av närstående eller hemtjänst, bostadsanpassning, väntan på permanent äldreboende, behov till följd av demenssjukdom, fysiska eller neurologiska funktionshinder eller ensamhetsproblematik. Behov av boende, vård och omsorg vid komplikationer till följd av missbruk kan också vara en anledning till beviljat korttidsboende. Vi har en drogfri miljö.

Vi kan erbjuda parboende. Tio av platserna är inriktade på demensvård.