Personal och kompetens Skriv ut

Korta beslutsvägar

Casparssons är ett litet företag med familjekänsla. Det innebär att vi har korta beslutsvägar och att alla har möjlighet att påverka samtidigt som var och en har ett ansvar för verksamheten.

Personalgruppen består av verksamhetschef, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, måltidspersonal, fastighetskötare och ekonom. Vi har 26 helårsanställningar.

Vi tar vara på kompetensen hos vår personal och kompetensutveckling är en naturlig del av verksamheten. Kompetensen och kontinuiteten främjas dessutom av låg personalomsättning. Inom personalgruppen finns personer som förutom svenska talar finska, engelska, tyska, lettiska, ryska, thailändska, persiska, urdu och hindi.

Verksamhetschefen har lång erfarenhet av att leda verksamhet inom boende för äldre och funktionshindrade samt av att arbeta inom hälso- och sjukvården.

Vi ingår i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna Almega och har kollektivavtal med bland andra Kommunal och Fysioterapeuterna sedan länge. Vårt lokala arbetsplatsombud är Cecilia Bech.