Aktiviteter Skriv ut

För att stärka egna funktioner och resurser

För att fungera självständigt och oberoende behöver man ofta hjälp att stärka egna funktioner och resurser. Vår målsättning är att de boende ska kunna vara så självständiga som möjligt. Vi arbetar med motivering, uppmuntran och träning. Vi sätter upp små delmål, då blir resan att nå de stora målen lättare.

Social gemenskap är för de flesta av oss viktigt för välbefinnandet, på Casparssons skapas möjlighet till det. Spontana sammankomster och pratstunder är viktiga i vår verksamhet. Det finns givetvis möjlighet till enskildhet om man så önskar.

Vi främjar kontakter mellan de boende och samhället genom olika aktiviteter. Vi gör små ärenden tillsammans med den boende ex. handlar, går till frisören mm. Casparssons samverkar med församlingen och olika föreningar. Dessutom prenumererar vi på dagstidningar och samarbetar med biblioteket.

Vi uppmuntrar de boende att ha kontakt med sina närstående och vänner samt välkomnar besök till våra boende.

Att inte kunna vistas utomhus är ett vanligt problem för äldre i dag. På Casparssons är utomhusvistelse oerhört viktigt och det erbjuds så gott som varje dag. Förutom utomhusvistelse står en rad andra aktiviteter till buds ex. sittgymnastik, lekar, spel och musik. Ett program för veckans aktiviteter finns anslaget. Det finns också möjlighet att vara delaktigt i vardagssysslor såsom enklare sysslor i köket och tvättstugan.