Historik Skriv ut

Från Annie och Stig Casparsson till Norlandia Care AB

Casparssons Vårdhem grundades av Annie och Stig Casparsson 1968, därav namnet Casparssons. Från början hade verksamheten 10 vårdplatser och var inriktad på konvalecensvård med landstinget som uppdragsgivare. 1974 gjordes en utbyggnad till 24 vårdplatser. Nu senast har en till- och ombyggnad gjorts så att 21 platser har separata hygienutrymmen.

Verksamheten togs över av Agneta och Owe Mellgren 1985.

I och med ädelreformen 1992 har verksamheten bytt inriktning till äldreomsorg och korttidsboende för äldre och funktionshindrade. I dag är det kommuner och privatpersoner i Västra Götaland som använder vårdhemmets tjänster.

Rina Care AB förvärvade Casparssons Vårdhem juli 2007. Sedan november 2009 är Rina Care AB ett familjeföretag med Ritva Naumanen som majoritetsägare och verksamhetschef. Övriga ägare är Aimo, Sanna och Petri.

Norlandia Care AB är från 2 september stolt ägare till Casparssons Vårdhem AB. Uppköpet är en del av Norlandias tillväxtstrategi som främst inriktar sig på äldreboenden i egen regi. Norlandia Care AB driver genom sitt senaste förvärv 37 äldreboenden i Sverige. Norlandia i Sverige är även verksamma inom förskolor och patienthotell och driver ett 50-tal förskolor och ett patienthotell. Norlandia-koncernen är även aktiva i Norge, Finland och Nederländerna.