Verksamhetsidé Skriv ut

Verksamhetsidé och målsättning

Verksamhetsidén för Casparssons Vårdhem är att bedriva korttidsboende för äldre och funktionshindrade som behöver vård och omsorg hela dygnet. Vården och omsorgen är av högsta kvalitet och uppfyller kraven både i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Vår målsättning är att:

Ge dig som boende ett gott och respektfullt bemötande under vistelsen samt arbeta med att alla ska känna sig trygga i närmiljön. Att ha ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt i allt arbete.

Tillsammans med dig, och eventuellt dina närstående, utforma en individuell planering för din vistelse hos oss. Planeringen utgår från dina behov och kan innehålla utomhusvistelser och promenader i den vackra naturen. Träning, uppmuntran och rehabilitering för att stärka dina egna resurser när det behövs. Att främja kontakter med andra boende och social gemanskap med aktiviteter när så önskas samt även att ge möjlighet till vila och enskildhet. Då vi eftersträvar hög kvalitet finns sjuksköterskor, fysioterapeut samt arbetsterapeut att tillgå för ovan nämnda planering.

Servera god och näringsriktig mat från det egna köket där socialstyrelsens riktlinjer för mat till funktionshindrade och äldre är vägledande.